Terugblik Media 2030 deel 1

Het rapport Media 2030 uit 2022 bevat naast een analyse van twintig jaar data een tiental interviews met experts uit de markt. Die experts lieten hun licht schijnen over de conclusies uit de data-analyse en voorspelden aan de hand van een vijftal thema’s trends richting 2030. In grote lijnen zijn de uitkomsten per thema hieronder weergegeven. Deze uitkomsten vormen een vertrekpunt voor de nieuwe editie van Media 2030.

Leeftijd/demografie

  • De uitkomsten van de expertinterviews lieten onomstotelijk zien dat de digitale transitie volop gaande is in de consumptie van media. Dat was de afgelopen tien jaar zo en dat zal zich komende tien jaar in een versneld tempo doorzetten. Jongere doelgroepen groeien niet meer naar klassieke mediapatronen en oudere doelgroepen komen door steeds geavanceerdere techniek in aanraking met digitale diensten. De groei van de consumptie van digitale media zit vooral in deze oudere doelgroep de komende jaren.

Ontlezing

  • De ontlezing (minder papier lezen) zet door en er zullen meer titels verdwijnen, maar het magazinekanaal zal blijven bestaan voor specifieke doelgroepen/niches. De lezer zal daarbij steeds belangrijker worden als financier van de content. Dat laatste is bij de dagbladen al langer het geval, maar de vraag is of de duiding ‘dagblad’ nog zal bestaan in 2030. De experts voorzien een verschuiving van dagblad naar een weekblad met op werkdagen een rijk gesorteerde online omgeving.

Lineair/non-lineair

  • De consumptie van lineaire content via televisie en radio zal verder afnemen, ook in de oudere doelgroepen. Zij zijn nu de belangrijkste afnemers van die content, maar zoals gezegd vinden ook zij steeds makkelijker de weg naar non-lineaire content. De concurrentie in dat veld zal toenemen. Niet alleen tussen de diensten onderling, maar ook tussen streamingdiensten, gameplatformen en metaverse-achtige omgevingen.

Globals

  • De globals blijven – met of zonder opsplitsing – hun dominante rol vervullen in het aanbieden van schaal, data, technologie en slimme oplossingen voor adverteerders. Ze zullen de adverteerder en zijn merken meenemen naar de nieuwe (virtuele) wereld met onuitputtelijke mogelijkheden.

Adverteerder

  • De adverteerder tenslotte zal zijn budget blijven uitgeven aan mediakanalen, maar de omgeving en vorm zullen veranderen. Om die verschuiving goed te monitoren is een aangepaste registratie van de budgetten nodig, die meer meet dan de huidige uitgaven aan advertising.

In de diverse hoofdstukken wordt per thema waar mogelijk een update gegeven van de data en worden de voorspellingen getoetst op de actualiteit.

Deel 1 van Media 2030 gemist. Download de PDF via onderstaande knop. 

Scroll naar boven