Voorwoord

Het eerste rapport dat Het Media Loket zo’n 25 jaar geleden opleverde droeg de veelzeggende titel ‘Net wel of net niet?’. Het werd in het voorjaar van 1998 gepresenteerd aan de Holland Media Groep (HMG) en beschreef de kansen en bedreigingen van internet voor een TV-broadcaster. Destijds werd internet wereldwijd door 100 miljoen mensen gebruikt. In Nederland telden we 850.000 tot 1,2 miljoen ‘abonnees’. Planet Internet was de grootste speler met een marktaandeel van 18%.

Eén van de hoofdstukken in het rapport heette ‘Afnemende groei internet’. Het leek even alsof de online lol er na een korte tijd alweer vanaf was. Nu bijna 25 jaar later weten we beter. Online is niet meer weg te denken in de huidige samenleving en mediawereld. Het heeft grote impact op alledaagse processen en de manier waarop wij met elkaar en met instanties omgaan. De recente maatregelen rond corona hebben sommige van die processen nog eens versneld, zoals het online vergaderen of thuiswinkelen, voor zover deze laatste nog een versnelling nodig had.

Naast alledaagse processen heeft online invloed op de productie, distributie en vooral consumptie van media. De mediaconsument anno 2021 laat zich lastig vergelijken met die van 25 jaar geleden. Het volume en de samenstelling van die consumptie is gewijzigd zoals ook (het aantal) devices waarop media tot ons komen.   

Maar hoe ziet de mediaconsumptie er in 2030 uit en zijn media dan nog steeds een relevant kanaal voor adverteerders? Het antwoord op die vragen is lastig gezien het enorme tempo waarin de digitalisering huishoudt in de mediawereld. Toch schetst dit rapport een beeld van de mediaconsumptie over pakweg tien jaar aan de hand van tien expertinterviews. De lezer zal verbaasd zijn over de visies en ontwikkelingen die zijn ontstaan op basis van tien vragen aan experts uit in tien verschillende disciplines.

Voorafgaand aan de bespiegelingen richting 2030 zal de periode 2000-2020 worden geanalyseerd om de huidige situatie te kunnen begrijpen en een fundament te leggen onder de bespiegelingen rond de mediaconsumptie in 2030.  

Media 2030 is geen incidentele rapportage. Vanaf nu zal op het platform media2030.nl periodiek een update worden gegeven van de ontwikkelingen van de mediaconsumptie en zal het beeld dat geschetst is blijvend worden getoetst aan realiteit en haalbaarheid.

Scroll naar boven