Adverteerder

In 2023 bedroeg het mediabudget € 5,3 miljard. Verreweg het grootste deel (66%) daarvan werd uitgegeven aan digitaal. In vergelijking met 2014 is digitaal met 152% gegroeid en nam de totale markt met 42% toe. De audiovisuele media (televisie, radio en bioscoop) leverden 2% in, print verloor 66% van de advertentie-inkomsten. Bij out of home namen de bestedingen 72% toe. Deze groei wordt vooral veroorzaakt door ‘digital out of home’, dat in 2023 een aandeel heeft van 54% in de totale bestedingen aan out of home.

Als digitaal een bestedingsaandeel heeft van 66% en daarvan gaat 78% naar de globals, dan gaat dus 66% x 78% = 51% van elke media-euro naar de globals. In totaal gaat het om een budget van € 3,5 miljard. Dat is € 175,- per hoofd van de bevolking wat naar de globals ging in 2023. Alleen in Nederland. Voor een land als Frankrijk zou op deze manier een omzet van € 12 miljard gelden, Duitsland is volgens deze rekenmethode goed voor bijna € 15 miljard. Duizelingwekkende cijfers waar voorlopig geen einde aan lijkt te komen. 

Het belang van digitaal is enorm toegenomen en het einde lijkt nog niet in zicht. Zolang de globals de adverteerders oplossingen bieden blijven die adverteerders daarin investeren ten koste van andere oplossingen.

Scroll naar boven