Ontlezing

In Media 2030 deel 1 werd nog wel een toekomst voorspeld voor nichetitels, maar in 2023 werd na decennia afscheid genomen van bijvoorbeeld Klassieke Zaken (38 jaar), Pharma Selecta (30 jaar) Bromfiets, sinds 1950. Deze laatste was het oudste magazine over de bromfiets ter wereld.

Samenvattend kan gesteld worden dat de dagbladen wel successen boeken in de digitale transitie, maar de magazines niet. De dagbladen hebben natuurlijk het voordeel dat zij van huis uit actualiteit brengen en de digitale kanalen brengen die actualiteit nog sneller dan het dagelijkse papier. Bij de magazines is de actualiteit veel minder belangrijk en ligt de verschijningsfrequentie (week/maand) veel lager.

Daarbij komt dat de content en het merkgevoel van magazines zich lastiger laten vertalen naar een online omgeving. En in die online omgeving hebben de magazines meer dan de dagbladen te maken met de concurrentie van een overvloed aan gratis content.

Scroll naar boven