Inhoudsopgave Media 2030

1.	Inleiding				13
1.1	Mediaconsumptie			        13
1.2	Afbakening mediakanalen			14
1.3	Digitalisering media			15
1.4	Perioden				15
2.	Management summary			17
3.	De media-euro als spiegel van de markt	21
3.1	Van print naar online			21
3.2	Kijken, lezen en luisteren		23
4.	Van dagbladen en magazines naar lezen	25
4.1	Dagbladen				26
4.2	Magazines				32
4.3	Samenvatting lezen			35
5.	Van televisie naar kijken		37
5.1	Kijkonderzoek				37
5.2	Kijkgedrag 2002 – 2020			38
5.3	Digitalisering van het televisiesignaal	39
5.4	Doelgroepen				40
5.5	Betaalmodel televisie			41
5.6	Samenvatting kijken			44
6.	Van radio naar luisteren		47
6.1	Digitaal audiosignaal en DAB+		47
6.2	Het zenderaandeel van radio		49
6.3	Doelgroepen				50
6.4	Het nieuwe luisteren			52
6.5	Samenvatting luisteren			55
7.	Van consumeren naar communiceren	57
7.1	Ontwikkeling van het web		57
7.2	Distributie van content			59
7.3	Online activiteiten			60
7.4	Online advertising			61
7.5	Samenvatting communiceren		63
8.	Mediaconsumptie richting 2030		67
8.1	Leeftijd/demografie			69
8.2	Ontlezen				72
8.3	Lineair en non-lineair			74
8.4	Globals					77
8.5	Adverteerders				80
8.6	Samenvatting				82
9.	Trends in andere sectoren		85
9.1	Demografie en smart cities		85
9.2	Privacy					87
9.3	Klimaat en mobiliteit			87
9.4	E-commerce en hyperpersonalisatie	88
10.	Epiloog					91
Scroll naar boven